Hakkımızda

Diyalog ve Entegrasyon için Thüringen Girişimi e.V.’ Türkiye’de siyasi ayrımcılığa maruz kalan mülteciler tarafından 201… yılında kuruldu.

Tükiye’de 2016 yılından itibaren; demokrasi ve hukuk kurumlarının devreden çıkartılmak suretiyle, temel-evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde, binlerce insan kamusal alanda yer alan kurumlar ve özel teşebbüs niteliğindeki kurumlardaki işlerine son verildi.

Bu kişilere karşı kullanılan ötekileştirici dil ve uygulamamaların hemen akabinde anayasa ve yasa hükümlerine aykırı olarak, hükümet kararnameleri ile; kitlesel gözaltı, tutuklama, işkence, malvarlıklarına el koyma, bu kişilerin haiz oldukları diploma ve sertifikaların geçersiz sayılması, bu kişiler ve ailelerinin toplumdan tamamen dışlanmak suretiyle ötekileştirme ve yokluğa mahkum etme gibi sistematik-kitlesel soykırım uygulamalarına maruz bırakıldıkları için ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan veya ülkelerine dönemeyen iltica etmek zorunda kalan mülteciler tarafından bu dernek kurulmuştur.

Derneğin amacı, bir yandan mültecilere iltica sürecinde yardımcı olmak, diğer yandan da mültecilerin yerel topluma entegre olmalarına yardımcı olmaktır. Derneğin bir diğer görevi de zulüm gören ülkelerdeki yasal ihlalleri ve ayrımcılığı kamuoyuna duyurmaktır.

Bu soykırım eylemlerinin faillerince hedef düşman hukuku uygulanacak kitle olarak ilan edilen ‘Hizmet gönüllüleri olarak bilinen kişiler’ dışında yer alan ancak mevcut hükümet görüşlerine muhalif olan tüm kişiler, aynı metod ve gerekçelerle soykırım eylemlerine maruz bırakılmıştır.

Hizmet Hareketi: “Hizmet” (“taahhüt” olarak çevrilir), toplumları için sorumluluk alan ve sosyal olarak kendini adamış, artık küresel olarak aktif bir insan topluluğunu tanımlar. Dernek; milliyet, din ve cinsiyete bakılmaksızın tüzüğün amaçlarını destekleyen herkese açıktır.

Aşağıdaki faaliyetlerle hedeflerimize ulaşmak istiyoruz:

 • İçinde yaşanılan ‘toplumun ve dahi tüm insanlık ortak yararına bağlılık’ temel önceliklerimiz arasındadır
 • İltica sürecinde yardımcı olmak, diğer yandan da mültecilerin yerel topluma daha hızlı ve kolay entegre olmalarına yardımcı olmaktır
 • Sadece Türkiye ile sınırlı olmaksızın zulüm gören ülkelerdeki evrensel yasal ihlallerini ve temel insan hakları ayrımcılıklarını kamuoyuna duyurmaktır.
 • Çocuklar ve gençler için din-ahlak-entegrasyon eğitimleri organize etmek
 • Gençler ve yetişkinler için geziler, proje günleri ve çalışma gezileri düzenlemek
 • Alman dil-kültür literatürüne erişim ve tanıma
 • Seminer ve konferansların organizasyonu ve yürütülmesi
 • Gençlere mesleki ve eğitsel konularda danışmanlık yapmak
 • Gençleri aile ve yetiştirme konularının yanı sıra sosyal problemler hakkında bilgilendirmek
 • Din eğitimi etkinlikleri düzenlemek
 • İçinde bulunulan toplumda yer alan diğer din mensupları ve bu dinlerin kurumları ile diyalog geliştirmek.