THIDI – Tüzük

Misyon

İnsiyatifimiz başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada haksızlığa uğrayarak Almanya Thüringen eyaletine göç etmek zorunda kalmış bütün göçmenlere yardıma ihtiyaç duydukları konularda dil, din, ırk, renk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yardım elini uzatmayı, haklarını ve onurlarını korumayı misyon edinmiştir.

Vizyon

Benimsediğimiz misyonumuzu gerçekleştirmek ve her bireyin insan onuruna yakışır bir şekilde eşit haklara sahip olduğu demokratik bir ortama katkıda bulunmak amacıyla Thüringen eyaleti dahilinde her türlü yardım, destek, diyalog, toplantı, ethinlik ve proje faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Kuruluş amacı

·Sahip olduğumuz imkanlar dahilinde, Almanya anayasasının 1. Maddesi olan insan onurunu korumak’ ilkesini referans kabul ederek, Türkiye ve diğer ülkelerdeki hak ihlallerinin oluşturduğu mağduriyetlerden etkilenen ve Thüringen eyaletinde göçmen olarak bulunan, dini, mezhebi, cinsiyeti, milliyeti ve rengi ne olursa olsun bütün mağdurlara yardım etmek,

·Bu amaç doğrultusunda gerekli makamlarla irtibata geçmek,

·Ülkelerdeki hukuksuz ve adaletsiz davranışlardan etkilenenlerin, temel hak ve özgürlüklerinden mahrum edilenlerin durumlarını kamuoyuna anlatmak,

·Mağdurların karşılaştıkları problemlerin çözümüne ilişkin her türlü hukuki rehberlik faaliyetlerini gerçekleştirmek,

·Topluma hızlı bir şekilde entegrasyonun sağlanması için rehberlik faaliyetlerinde bulunmak, etkinlikler düzenlemek, görüşmeler yapmak, resmi veya özel her türlü kurum ve kuruluşları nezdine faaliyetlerde bulunmak,

·Mağdurların sahip olduğu diploma ve formasyonlara göre çalışma hayatına girebilmeleri için rehberlik faaliyetlerinde bulunmak,

·Mağduriyet yaşayan göçmen çocuklarının eğitim öğretim haklarının sağlanmasına yardımcı olmak, eğitimde karşılaştıkları sorunların çözümü konusunda rehberlik ve destek faaliyetlerinde bulunmak,

·İlgili bütün legal yardım kuruluşları ile irtibatların sağlanarak söz konusu mağduriyetlerin giderilmesi hususunda işbirliği sağlamak ve ihtiyaç duyulan faaliyetleri gerçekleştirmek,

·Benzer sorunlar yaşayarak Thüringen eyaletine gelmiş diğer topluluklarla diyalog kurmak, ortak problemlerin çözümüne yönelik birlikte çalışmak ve ortak projeler yürütmek,

·Mağdurların hızlı bir şekilde Almanca öğrenmeleri ve topluma kolay entegre olmaları için imkanlar dahilinde gereken faaliyetleri yapmak.

Kısa dönem projeleri

·Türkiyedeki hapishanelerde özellikle çocuk ve kadınlara yönelik haksızlıklar konusunda kamuoyunu bilgilendirmek  ve farkındalık oluşturmak.

·Almanyada iş hayatı ve diploma denklikleri ile ilgili workshop düzenlemek.

·Diğer sivil toplum örgütleri ve dernekler ile yapılacak sosyal ve kültürel faaliyetleri planlamak.

·Üyelerimiz üzerindeki stress ve travma etkilerini azaltmak için piknik ve gezi organizasyonları düzenlemek

·İnternet sitemizi daha etkin hale getirmek

·Yunanistan ve türkiyedeki arkadaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetleri duyurma ve ihtiyaçlarını giderme adına faaliyetlerde bulunmak